Product information

Sticker chó mèo vẽ màu nước

Sticker chó mèo vẽ màu nước

  • Type: stick
  • Size: 15x20
  • Weight: 0.1g
  • Brand: Cam Anh Ng
  • Price: 20,000 VND

Information


Sticker được thiết kế từ tranh vẽ màu nước của họa sỹ CamAnh Ng bao gồm 20 hình, tha hồ dán khắp nơi. Chất liệu giấy cán nilon Ngoài ra mỗi khách hàng còn được tặng kèm hai tờ hướng dẫn chăm sóc chó mèo đúng cách nữa >D< Toàn bộ lợi nhuận từ sticker sẽ được ủng hộ vào mái nhà chung #Hanoipetadoption 🐶🐱, nơi chăm sóc các bé cún mèo bị bỏ rơi!

You want to help?

Other products

Not able to bring a pet home now? Join our Virtual Adoption program now!

Find out now