Chi tiết tin tức

Câu chuyện về một con mèo ta


Đây là Mỡ. Con mèo hiền lành, đôn hậu và đần độn của mình 😂