Chi tiết tin tức

Trước và sau bé Smile được nhận nuôi


Sự khác biệt biệt khi em được yêu thương và chăm sóc 😘 từ 12kg lên 19kg. Đây là bé cún ghẻ được nhóm cứu ở Hà Giang, bé tên là Smile

Tin liên quan

Bạn đã sẵn sàng giúp đỡ?