Liên hệ

Thông tin liên hệ

Tài khoản quyên góp

Chi phí sẽ được chia đều cho các bé khác còn nằm viện và gây dựng nhà chung.

  • Vietcombank
  • Phạm Thanh Hằng
  • 0011004054939
  • Sở giao dịch Vietcombank
  • BIDV
  • Phạm Thanh Hằng
  • 12610000951797
  • Chi Nhánh Ba Đình
  • Techcombank
  • Phạm Thanh Hằng
  • 19031456730888
  • Chi Nhánh Hà Nội
  • Paypal
  • Hanoipetadoptionorg@gmail.com

Gửi góp ý


Các phương thức ủng hộ khác

Các phương thức
ủng hộ khác

Bỉm
bỉm
Quần áo
quần áo
Thức ăn
thức ăn