News detail

Mun liệt 4 chân bị bỏ rơi ở bãi xe


Chó mẹ nuôi ở bãi giữ xe đẻ được 5 bé cún con, rồi một ngày chó mẹ bị xe ô tô cán chết. 5 bé chó con không ai chăm sóc và cứ thế chết dần, có đứa cũng bị xe cán chết giống mẹ nó.. Khi bạn báo tin phát hiện ra thì chỉ còn mình bé này. Nằm bẹp một chỗ chờ chết..

Read more

You want to help?